Aktivnosti


Centar za djecu, mlade i obitelj je glavni program udruge u sklopu kojeg besplatno izvodimo sljedeće aktivnosti:

S USPJEHOM KROZ ŠKOLU- Pomoć pri učenju za predmete: matematika, hrvatski i engleski jezik za osnovnu školu.

Djeca lošijeg školskog uspjeha i njihovi roditelji suočavaju se s mnogim problemima. Nedostatak produženih boravaka u školama, mnogima financijski nedostupne instrukcije, nepostojanje odgovarajuće roditeljske skrbi i nedostatak znanja u vlastitoj obitelji samo su neki od njih.Dijete koje ne doživljavaju uspjeh ne osjeća se ugodno u školi. Nije zadovoljno sobom,  podcjenjuje se, ima negativno mišljenje o sebi,  očekuje da će doživjeti neuspjeh i da će ga drugi odbaciti, ima poteškoća s interpersonalnom komunikacijom, definiranjem, izražavanjem, zadovoljavanjem vlastitih potreba. Kao posljedica navedenog kod djeteta se mogu pojaviti emocionalne smetnje, nepoželjni oblici ponašanja: odbijanje pohađanja nastave, druženje s vršnjacima neprihvatljivog ponašanja i dr. Stoga je iznimno važno pomoći djeci koja doživljavaju neuspjeh u školi, jer svako dijete zaslužuje biti sretno, uspješno, zadovoljno. Program je namijenjen učenicima 1.- 8. razreda sa slabijim školskim postignućima. Rad se odvija individualno ili u malim grupama do 5 učenika. Individualno se pristupa svakom djetetu, uz poticanje i razvijanje samostalnosti.

Ciljevi programa

 1. Povećanje motivacije za učenjem
 2. Razvijanje radnih navika
 3. Razvijanje pozitivne slike o sebi
 4. Jačanje samopouzdanja

Aktivnosti

 1. Pomoć u učenju – prezentiranje sadržaja na način za potaknu radoznalost djeteta, da se povezuju s primjenom u svakodnevnim životnim situacijama
 2. Načini učenja i pamćenja
 3. Tehnike koje pomažu u učenju
 4. Vježbe za koncentraciju

 

TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA

Pored roditelja i škole na razvoj djeteta i na njegovu socijalnu prilagodbu značajno utječu vršnjaci. Druženje s vršnjacima neophodno je za zdrav socijalni i spoznajni razvoj djeteta. Djeca se žele družiti s drugom djecom, žele biti prihvaćeni i imati prijatelje. Socijalne vještine pomažu djeci da se bolje snalaze u različitim socijalnim situacijama, da donose ispravne odluke, da na pravilan način izraze svoje mišljenje. Posjedovanje i korištenje socijalnih vještina u uskoj je vezi s podržavanjem prosocijalnih ponašanja i promicanjem pozitivnog razvoja. Obim u kojem djeca posjeduju i koriste socijalne vještine utjecat će na njihovo akademsko postignuće, ponašanje te socijalne i obiteljske odnose. Vještine poput rješavanja konflikata, uspostavljanja intimnosti, kontrole vlastitih ponašanja i emocija, komunikacije, socijalne kompetencije, asertivnosti, povezane su s postignućima djece i sposobnostima učinkovite interakcije s drugima. Rad se odvija u manjim grupama do 10 djece.

Ciljevi programa

 1. Osnaživanje djece i mladih za snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih vještina
 2. Razvijanje pozitivne slike o sebi
 3. Poticanje i razvijanje mašte i kreativnosti
 4. Upravljanje vlastitim postupcima
 5. Razvijanje razumijevanja vlastitih osjećaja, potreba i želja
 6. Razvijanje razumijevanje osjećaja, potreba i želja drugih
 7. Razvijanje socijalne kompetencije
 8. Razvijanje zajedništva i suradnje

Područja rada s djecom

 1. Upoznavanje, samopredstavljanje
 2. Pravila ponašanja
 3. Suradnja, timski rad
 4. Verbalna i neverbalna komunikacija
 5. Aktivno slušanje
 6. Zajedničko rješavanje problema
 7. Nenasilno rješavanje sukoba
 8. Razumijevanje socijalnih situacija, moralno prosuđivanje, donošenje odluka, kako reći ne
 9. Tolerancija
 10. Odgovornost
 11. Prijateljstvo
 12. Popularnost
 13. Moć pozitivnih poruka

Dinamika odvijanja: jedanput tjedno (sat vremena).

 

LIKOVNE RADIONICE

Likovno izražavanje razvija sva područja kreativnosti bez kojih nema cjelovite ličnosti.

Vrijednost i važnost dječjeg likovnog izražavanja nije u tome da zna nacrtati ili naslikati ono što ćemo mi prepoznati, nego u onome što samo dijete vidi, pronađe ili otkrije u svijetu koji ga okružuje – u stablu, kući, suncu i sl. Dječji crtež ili slika otvaraju nam vrata djetetovog unutarnjeg svijeta – mašte, želja, snova, strahova.

Likovne radionice namijenjene su djeci osnovnoškolske dobi. Rad se odvija u grupama do 10 učenika.

Ciljevi programa

 1. Razvijanje i poticanje kreativnog izražavanja
 2. Razvijanje i poticanje likovnog stvaralaštva
 3. Stjecanje novih znanja i vještina na području likovnih tehnika
 4. Razvijanje i poticanje timskog rada, suradnje

Aktivnosti

 1. Crtačke tehnike – olovka, kreda, crni tuš, drvene bojice, uljne pastele
 2. Slikarske tehnike – tempera, tuš u boji, flomasteri, vodene bojice, boje za slikanje prstima, akrilne boje
 3. Kiparske tehnike – plastelin, glina, kolaž papir, tijesto, glinamol, pijesak

Dinamika odvijanja: jedanput tjedno.

 

SAVJETOVALIŠTE Centra za djecu, mlade i obitelj

Od siječnja 2011. godine u sklopu Centra za djecu, mlade i obitelj počelo je s radom Savjetovalište za djecu i roditelje.

Kako riješiti problem, kako donijeti ispravnu odluku, kako se nositi sa životnim nedaćama, samo su brojna pitanja i dileme na koje nailazimo u svakodnevnom životu. Često nam je potrebna pomoć od drugih, podrška, savjet jer sami ne možemo riješiti problem.

Savjetovalište otvara svoja vrata u situacijama kada ne nailazimo na podršku, razumijevanje u užoj sredini, kad nam je teško podijeliti svoje najintimnije osjećaje s prijateljima, članovima obitelji, kad nam treba stručna pomoć. Savjetovalište je mjesto gdje će svakoj osobi biti pružena pomoć i podrška od educiranih stručnjaka.

Ciljevi

 1. Pružanje stručne, pravovremene, djelotvorne pomoći u rješavanju problema (podrška, razgovor, savjetovanje)
 2. Edukacija, sjecanje novih znanja
 3. Učenje i vježbanje životnih vještina
 4. Promjena stavova, ponašanja

Termin u savjetovalištu se dogovori prethodnim posjetom ili  telefonskim razgovorom na 021/261- 352.

 Stručni tim savjetovališta čine: psihologinja, socijalna pedagoginja, pedagoginja.