O Nama

Udruga je namijenjena djeci, mladima i roditeljima. Ciljevi Udruge su podizanje kvalitete življenja djece i mladih, korisno i aktivno korištenje njihovog slobodnog vremena, pružanje specifične potpore djeci i mladima kako bi uspješno svladavali probleme na koje nailaze tijekom svog odrastanja i sazrijevanja, te poticanje osobnog razvoja i razvoj volonterskog rada.

Također, radimo na  poticanju neformalnog obrazovanja mladih,  poticanju na aktivno građanstvo, poticanju partnerske suradnje građanstva, lokalne uprave i državnih institucija u izradi programa zaštite obitelji i mladeži, te na motiviranju, osposobljavanju i educiranju članova za samostalan rad u stvaranju programa za poticanje volonterstva. 

VIZIJA UDRUGE: Težimo ka poticanju aktivnog građanstva koje će rezultirati suradnjom građana i lokalne zajednice, uz razvoj socijalne osviještenosti, solidarnosti i altruizma te bismo time postigli psiho- fizičko zdravlje djece, mladih i obitelji.

MISIJA UDRUGE: Temeljne vrijednosti koje podupiremo u realizaciji naših ciljeva su: solidarnost, tolerancija, humanost i altruizam; stvaranje pozitivnog okruženja, razvijanje svijesti socijalno odgovornih pojedinaca te društveno odgovornog poslovanja.

Osnivači udruge su: Ivana Teklić, Sandra Pajić i Lara Ban.

Naš tim trenutno čine:

1 zaposlena, voditeljica Centra za djecu, mlade i obitelj  – Katarina Vučić, magistra sociologije

3  stručne suradnice Savjetovališta-

Zvjezdana Atlaga, prof.ped.

Renata Buzdovačić, prof.soc.ped.

Ivana Teklić, univ.dipl.soc.ped.

14 volontera

UPRAVNI ODBOR:

Katarina Vučić – predsjednica

Ivana Teklić, dopredsjednica

Valerija Sinovčić, tajnica.

NADZORNI ODBOR:

Andrea Sesartić, predsjednica

Stella Cikatić, članica

Danica Dolić, članica.

 

STRATEŠKI PLAN UDRUGE 

STRATEŠKI PLAN Udruge DUGA 2017.-2020.

 

IZVJEŠTAJI

Izvještaj o radu 2011

Izvještaj o radu 2012

Izvještaj o radu 2013

Izvještaj o radu 2014

Izvještaj o radu 2015

Izvještaj o radu 2016

Izvještaj o radu 2017

Izvještaj o radu 2018

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH