Programi i Projekti

 

Djelokrug rada Centra za djecu, mlade i obitelj obuhvaća prevenciju na svim razinama: primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj. Riječ je o modelu ulaganja u pozitivan razvoj djece, mladih i obitelji, podizanjem kvalitete njihovog svakodnevnog života u lokalnoj zajednici koja prepoznaje njihove potrebe te njihovu vrijednost i korisnost za samu zajednicu. Generalne strategije u prevenciji očituju se kroz:

 1. jačanje snaga (unutarnjih prednosti) djece, mladih i obitelji
 2. jačanje zaštitnih te smanjivanje rizičnih čimbenika u lokalnoj zajednici

 

Specifični ciljevi programa i aktivnosti Centra:

 • okupljanje i zaštita djece i mladih
 • zadovoljavanje potreba djece, mladih i obitelji lokalne zajednice
 • aktivno i korisno korištenje slobodnog vremena djece i mladih
 • pružanje specifične potpore djeci, mladima i obiteljima kako bi uspješno svladavali probleme na koje nailaze tijekom svog odrastanja, sazrijevanja
 • poticanje osobnog razvoja (usvajanje novih znanja i vještina)
 • prevencija teškoća odrastanja djece i mladih
 • unaprjeđenje međuljudskih odnosa u lokalnoj zajednici
 • poticanje i razvoj volonterskog rada
 • informiranje o različitim socijalnim i psihološkim uslugama koje mogu biti korisne pojedincima (razne udruge i institucije svojim uslugama primjerene, s obzirom na potrebe korisnika).
 • praktično osposobljavanje studenata pomagačkih profesija za rad s djecom, mladima i obiteljima
 • poticanje suradnje s udrugama i institucijama koje rade s djecom mladima i obiteljima

 

Programi Centra namijenjeni su:

 • djeci predškolske dobi
 • djeci bez uočenih teškoća koja se u programe i aktivnosti uključuju samostalno i/ili na poziv zbog osiguravanja heterogenosti populacije, uspješnije integracije i sprječavanja stigmatizacije djece s teškoćama
 • djeca u riziku i s identificiranim poteškoćama (poremećaji u ponašanju, teškoće u učenju i dr.)
 • roditelji, cijele obitelji

Program Centra za djecu, mlade i obitelj je besplatan, a financira ga Grad Solin.

 

“ZNANJE=SOCIJALNA INTEGRACIJA”

Projekt je odobren krajem 2017. godine, a doprinosi smanjenju socijalne isključenosti, prvenstveno u sferi roditeljstva, podizanjem razine kompetencije roditelja. Osnažujući položaj roditelja u društvu (tržište rada i/ili društvene vještine), izravno se utječe na kvalitetu života djeteta, što se naslanja na sam cilj djelovanja Udruge. Implementacija projekta izravno doprinosi  povećanju socijalne uključenosti  ranjivih, socijalno osjetljivih skupina, te smanjenju i prevenciji njihove socijalne isključenosti.

Partneri na projektu su Grad Solin i Centar za socijalnu skrb, a kao vanjski suradnici djeluju osnovne škole s područja grada Solina. 

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Obiteljsko savjetovalište
 • Pomoć u učenju za djecu osnovnoškolske dobi 
 • Radionice za učitelje u osnovnim školama na području grada Solina (detekcija i profesionalan pristup djeci s psiho-socio-ekonomskim problemima u obitelji)
 • Periodične tečajeve poboljšanja informatičke pismenosti za roditelje

Provedba projekta započela je u siječnju 2018. godine, a traje do studenog 2018. godine. Sredstva za implementaciju projekta osiguralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

„JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE MLADE“

„JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE MLADE“- projekt za povećano socijalno uključivanje mladih kroz institucionalnu suradnju između vlasti i organizacija civilnog društva.

Projekt traje od 01.04.2011. do 01.09.2012. godine.

Partneri u projektu su: Institut za razvoj mladih KULT, BiH (nosilac projekta), Mreža mladih Hrvateke (partner za područje Republike Hrvatske), Grad Solin (lokalna uprava), Udruga „DUGA“ (lokalna organizacija).

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je osnažiti mlade iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije da preuzmu vodstvo u zaštiti svojih prava, da utječu na donosioce odluka i poboljšaju kvalitetu života, prihvaćajući demokratske principe građanskog društva kao svoj životni stil.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 1. Uspostavljanje mreže organizacija građanskog društva iz sve tri zemlje koje će širiti standarde i zajedničke vrijednosti EU-a oblasti politika socijalne uključenosti, jačati suradnju i stvarati sinergiju između organizacija iz regije kreiranjem politika o socijalnom uključivanju i zagovaranjem svoje uloge u izradi, implementaciji i evaluaciji ovih politika.
 2. Mladi iz regije prepoznaju angažman u građanskom društvu kao politiku da steknu neophodne vještine i međukulturalno iskustvo potrebno za ulazak na međunarodno tržište rada.
 3. Uspostavljanje institucionalnih mehanizama koji podržavaju demokratske inicijative i podižu svijest o pitanjima socijalnog uključivanja mladih između organizacija građanskog društva i lokalnih vlasti.