Programi i Projekti

 • PROGRAM “CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ”

Djelokrug rada Centra za djecu, mlade i obitelj obuhvaća prevenciju na svim razinama: primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj. Riječ je o modelu ulaganja u pozitivan razvoj djece, mladih i obitelji, podizanjem kvalitete njihovog svakodnevnog života u lokalnoj zajednici koja prepoznaje njihove potrebe te njihovu vrijednost i korisnost za samu zajednicu. Generalne strategije u prevenciji očituju se kroz:

 1. jačanje snaga (unutarnjih prednosti) djece, mladih i obitelji
 2. jačanje zaštitnih te smanjivanje rizičnih čimbenika u lokalnoj zajednici

 

Specifični ciljevi programa i aktivnosti Centra:

 • okupljanje i zaštita djece i mladih
 • zadovoljavanje potreba djece, mladih i obitelji lokalne zajednice
 • aktivno i korisno korištenje slobodnog vremena djece i mladih
 • pružanje specifične potpore djeci, mladima i obiteljima kako bi uspješno svladavali probleme na koje nailaze tijekom svog odrastanja, sazrijevanja
 • poticanje osobnog razvoja (usvajanje novih znanja i vještina)
 • prevencija teškoća odrastanja djece i mladih
 • unaprjeđenje međuljudskih odnosa u lokalnoj zajednici
 • poticanje i razvoj volonterskog rada
 • informiranje o različitim socijalnim i psihološkim uslugama koje mogu biti korisne pojedincima (razne udruge i institucije svojim uslugama primjerene, s obzirom na potrebe korisnika).
 • praktično osposobljavanje studenata pomagačkih profesija za rad s djecom, mladima i obiteljima
 • poticanje suradnje s udrugama i institucijama koje rade s djecom mladima i obiteljima

 

Programi Centra namijenjeni su:

 • djeci predškolske dobi
 • djeci bez uočenih teškoća koja se u programe i aktivnosti uključuju samostalno i/ili na poziv zbog osiguravanja heterogenosti populacije, uspješnije integracije i sprječavanja stigmatizacije djece s teškoćama
 • djeca u riziku i s identificiranim poteškoćama (poremećaji u ponašanju, teškoće u učenju i dr.)
 • roditelji, cijele obitelji

Program Centra za djecu, mlade i obitelj je besplatan, a financira ga Grad Solin.

 

PROJEKTI:

 • “DESSINONS NOTRE EUROPE DE DEMAIN”

Udruga „DUGA“ je u ulozi partnera započela s implementacijom projekta „Dessinons Notre Europe de Demain“. Riječ je o projektu čiji je prijavitelj francuska udruga Veauche Jumelages, a partneri su organizacije iz Njemačke, Italije, Španjolske i Hrvatske. Sredstva za implementaciju projekta osigurana su iz programa Europa za građane, programa Europske Unije koji promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Također, projekt je usmjeren na jačanje veza između gradova partnera, sa stvaranjem mogućnosti za buduće suradnje.

U okviru ovog projekta, u svakom gradu partneru održat će se ciklus radionica crtanja stripa na temu solidarnosti, okoliša, zdravstvene krize za vrijeme pandemije COVID-19 s fokusom na kontekst lokalne zajednice. Sudionici će kroz crtanje stripa pokušati predočiti svoje odgovore na pitanja o tome kako je zdravstvena kriza promijenila naš mentalitet i naš način života i kako je utjecala na očuvanje okoliša i solidarnost među ljudima? Koje bismo građanske inicijative mogli postaviti da igraju ulogu u ekološkoj i ekološkoj tranziciji Europske unije? Kako razviti osjećaj solidarnosti u cijeloj EU? Koji su se oblici solidarnosti pojavili ili ponovno pojavili tijekom ove zdravstvene krize? Mogu li se prenijeti u druge europske zemlje? Ovo će biti neka razmišljanja koja se mogu postaviti tijekom implementacije ovog projekta.

 

 • “SIGURAN KUTAK: LOKALNA MREŽA PODRŠKE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA”

U kriznoj situaciji nastaloj zbog pandemije bolesti COVID-19, svjedočili smo posljedičnoj eskalaciji slučajeva obiteljskog nasilja na globalnoj i lokalnoj razini. Nakon uvođenja ograničenja kretanja, u svijetu je zabilježen drastičan porast prijava obiteljskog nasilja (varijacija od 20 do 40%), te okrutni slučajevi femicida. Mjere socijalnog distanciranja kao posljedicu imaju prisilno zatvaranje žena i djece s počiniteljima nasilja, a mnogima od njih je onemogućen pristup adekvatnoj pomoći. Prema evidenciji Vijeća za prevenciju kriminaliteta i Centra za socijalnu skrb (ispostava Solin), na lokalnoj razini također svjedočimo blagom rastu obiteljskog nasilja.

Implementacijom projekta, uz pokroviteljstvo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,  želimo doprinijeti osiguravanju besplatne individualne podrške žrtvama i svjedocima obiteljskog nasilja. Projekt je odobren u studenom 2020. godine, provodi se u razdoblju od 12 mjeseci. Partneri na projektu su Grad Solin i lokalna ispostava Centra za socijalnu skrb Split.

 

 • “BUDI MI PODRŠKA!”

Projekt je osmišljen kao nadogradnja dosadašnjeg programa Savjetovališta udruge, koji se kontinuirano provodi od 2010. godine,  s ciljem pružanja pomoći osnovnoškolskoj djeci prilikom savladavanja školskog gradiva i individualnih psiho-socijalnih poteškoća. U okviru projektnih aktivnosti predviđen je rad logopedinje koja je provodila dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja jezika i govora kod korisnika osnovnoškolske dobi.  Također, projekt je obuhvaćao i aktivnosti koje su osmišljene s ciljem da se osnovnoškolcima omogući konstruktivno provođenje dijela slobodnog vremena. Aktivnost je osmišljena s ciljem prevencije nepoželjnih oblika ponašanja kroz organiziranje sadržaja namijenjenog djeci u prostorijama Udruge. Projekt je financirala Splitsko-dalmatinska županija,  a implementacija je trajala 6 mjeseci.

 

 • “KREATIVNOŠĆU PROTIV NASILJA” 

Pod projektom „Kreativnošću protiv nasilja”, podrazumijeva se provođenje niza kreativnih radionica namijenjenih djeci, mladima i roditeljima s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja. Projekt je osmišljen kako bi generirao stvaranje mreže suradnje između institucija na lokalnoj razini u prevenciji vršnjačkog nasilja. Za vrijeme trajanja projekta, kroz njegove pripadajuće aktivnosti, Zamišljeno je da se navedene vrijednosti promiču kroz međusektorsko partnerstvo na lokalnoj razini s ciljem ostvarivanja preventivnih mjera. Projekt je odobren 2018. godine, implementacija je trajala 6 mjeseci, a sredstva za provedbu osigurala je Splitsko-dalmatinska županija.

 

 • “ZNANJE=SOCIJALNA INTEGRACIJA”

Projekt je odobren krajem 2017. godine, a doprinosi smanjenju socijalne isključenosti, prvenstveno u sferi roditeljstva, podizanjem razine kompetencije roditelja. Osnažujući položaj roditelja u društvu (tržište rada i/ili društvene vještine), izravno se utječe na kvalitetu života djeteta, što se naslanja na sam cilj djelovanja Udruge. Implementacija projekta izravno doprinosi  povećanju socijalne uključenosti  ranjivih, socijalno osjetljivih skupina, te smanjenju i prevenciji njihove socijalne isključenosti.

Partneri na projektu su Grad Solin i Centar za socijalnu skrb, a kao vanjski suradnici djeluju osnovne škole s područja grada Solina. 

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Obiteljsko savjetovalište
 • Pomoć u učenju za djecu osnovnoškolske dobi 
 • Radionice za učitelje u osnovnim školama na području grada Solina (detekcija i profesionalan pristup djeci s psiho-socio-ekonomskim problemima u obitelji)
 • Periodične tečajeve poboljšanja informatičke pismenosti za roditelje

Provedba projekta započela je u siječnju 2018. godine, a traje do studenog 2018. godine. Sredstva za implementaciju projekta osiguralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

 • „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE MLADE“

„JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE MLADE“- projekt za povećano socijalno uključivanje mladih kroz institucionalnu suradnju između vlasti i organizacija civilnog društva.

Projekt traje od 01.04.2011. do 01.09.2012. godine.

Partneri u projektu su: Institut za razvoj mladih KULT, BiH (nosilac projekta), Mreža mladih Hrvateke (partner za područje Republike Hrvatske), Grad Solin (lokalna uprava), Udruga „DUGA“ (lokalna organizacija).

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je osnažiti mlade iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije da preuzmu vodstvo u zaštiti svojih prava, da utječu na donosioce odluka i poboljšaju kvalitetu života, prihvaćajući demokratske principe građanskog društva kao svoj životni stil.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 1. Uspostavljanje mreže organizacija građanskog društva iz sve tri zemlje koje će širiti standarde i zajedničke vrijednosti EU-a oblasti politika socijalne uključenosti, jačati suradnju i stvarati sinergiju između organizacija iz regije kreiranjem politika o socijalnom uključivanju i zagovaranjem svoje uloge u izradi, implementaciji i evaluaciji ovih politika.
 2. Mladi iz regije prepoznaju angažman u građanskom društvu kao politiku da steknu neophodne vještine i međukulturalno iskustvo potrebno za ulazak na međunarodno tržište rada.
 3. Uspostavljanje institucionalnih mehanizama koji podržavaju demokratske inicijative i podižu svijest o pitanjima socijalnog uključivanja mladih između organizacija građanskog društva i lokalnih vlasti.