Trening socijalnih vještina

Pored roditelja i škole na razvoj djeteta i na njegovu socijalnu prilagodbu značajno utječu vršnjaci. Druženje s vršnjacima neophodno je za zdrav socijalni i spoznajni razvoj djeteta. Djeca se žele družiti s drugom djecom, žele biti prihvaćeni i imati prijatelje. Socijalne vještine pomažu djeci da se bolje snalaze u različitim socijalnim situacijama, da donose ispravne odluke, da izraze svoje mišljenje. Posjedovanje i korištenje socijalnih vještina u uskoj je vezi s podržavanjem prosocijalnih ponašanja i promicanjem pozitivnog razvoja. Obim u kojem djeca posjeduju i koriste socijalne vještine utjecat će na njihovo akademsko postignuće, ponašanje te socijalne i obiteljske odnose. Vještine poput rješavanja konflikata, uspostavljanja intimnosti, kontrole vlastitih ponašanja i emocija, komunikacije, socijalne kompetencije, asertivnosti, povezane su s postignućima djece i sposobnostima učinkovite interakcije s drugima.

Program vježbanja socijalnih vještina je besplatan i namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta (1-8 razred). Rad se odvija u manjim grupama do 15 učenika.

Prijave primamo na mail udruge: udr.duga@gmail.com do 15.10.2014.