TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA

Tijekom četiri mjeseca 10 djece je sudjelovalo na radionicama koje su se održavale jednom tjedno, a na kojima smo obrađivali teme kao što su: razvijanje pozitivne slike o sebi, razvijanje razumijevanja vlastitih osjećaja, potreba i želja, razvijanje razumijevanje osjećaja, potreba i želja drugih, razvijanje socijalne kompetencije, razvijanje zajedništva i suradnje, timski rad, verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba. Radionice su vodile Ivana Teklić i Željana Andabak.

This entry was posted on Petak, rujan 11th, 2015 at 14:34 and is filed under Vijesti. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply