Projekt: “Kreativnošću protiv nasilja!”

Započinjemo s provedbom projekta “Kreativnošću protiv nasilja!”, namijenjenog solinskim osnovnoškolcima. Implementacija će trajati ukupno 6 mjeseci, a sredstva za provedbu aktivnosti osigurala je Splitsko-dalmatinska županija. Projekt je prijavljen na natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2018. godinu, a provodi se u partnerstvu s Osnovnom školom Don Lovre Katića i suradnji s ostalim osnovnim školama na području grada Solina.